closeTerug naar inventaris

Transcriptie

70. Perzonen Per Transport van hier neevens

58

Gemeene Zeevaerende waar van bereeds 40 hier voren benoemd zijn

wijders

Fredrik Felix

van S age A:o 1787 als j:o matvroos en Jndia aangeland

Aaas Hendriks

„Loppersum 1785„ 50oploper _„o

J:

Adrianus Houtman

T

rotterdam D„ _„o

Johan Philip Seijsselaar

Middelburg 1784 _ :o _: _ _„o

Arnoldus vermeeren

Amsterdam 1785„ : _:o

Cornelis de Bruijn

P 10 _„

8

Johan Ben

Johannes

Willem

Jan Be

Jan Pisff

Cornelis

hoopen wij dat de verdere verzendingt Gans

Johannes

so spoedig immers Doenlijk, zal mogen

Jan Eng

Theobels

scheeden, gelijk wij teffens 't Scheepje rem„

Christoffel

Gerrebrant

„bang L geen bereeds in Lading Legt, bina

Cornelis van

weinige Dagen met thin & Peeper zullen

128 Perzonen

L'epecheeren, en ter welkers verhaasting

E

1.

wij dan d 700 p„s thin, uijt d. Javaense Chi„

„aloup den 22 Meij bereeds van hier vertrok„

„ken, dog door Contrarie winden en zeenor

den 15 Julij daar aan te rug gekeert, het

„be geligt, welkers geleij brieff en verdere de

„peche, wij d’ vrijheid neemen, uw Hoog Ed

„heedens aan te bieden

Intisschen hebben d’ Engelsche Lorrendraijer

dit Iaar weederom vijkelijk in straad rondij

Nagefege

„sworven, en wij zijn dus niet zonder r

Jartman

den berugt, dat dezelve Smokkelhande

zullen

125

112

1