closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Batavia

Per de paquetboot

de Postlooper

Aan zijs Edelhua

Den Hoog Edelen Groot Agtbaaren Heer

69

Mr Willem Arola Alling

Gouverneur Generaal

benevens

De wel Edele Gesthrenge Heeren

Raaden van Nederlands Indie

Hoog Edele Groot Agtbaare Widgebiedende Mor

en

Wel Edele Gestrenge Heeren

§. 53. De Capitein ter Zee en Equipage opzigter Hermanuw

Telgerhuis is op den 5. April laastleden overleden; zoo ook

op den 13. Mai de Onderkoopman, Ontvanger, en Licentmee„

„ster