closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Gertle: vor

Jā€ž Hamel

ā€”

Hemels bescherming en hebben de eere van ons met

alle ontzag en hoogagting te noemen /:onderstond:/)

Hoog Edele Groot Agtbaare Widgebiedende Heer

en Wel Edele Gestrenge Heeren /Lager/ Uwer Hoog,

Edelheden Zeer Gehoorzaame en trouwschuldige Dienaaren

/getekend:/ P. G. de Bruijn, A. Couperiss, I. A. Hensel,

F. Thierens, H. I. Wiederhold, C. G. Baumgarten en

G. Pungel /in Margine/ Malacca in het Casteel den

28. April 1788.

Accordeert

Gaft

Van Saak

E Gkloke