closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„sident Comps. zaaken op Riouw zal waarneemen, ook ragport te

doen van hetgene UwE. daar voorgekomen en door hmE. verrigt is

geduurende UwE. aanweezen.

Wij blijven na groede

(Getekend) L: G: de Bruijd,

(onderstond) uwE. Goede Vrieuden,

A. Couperus, J: A: Hersel, F: Thuerers, H: P: Wiederhold, C:

G. Baningarten, en

(in margine) Malacca in hed

Casteel den 24. December 1787.

Accordegrt

JAf=r

saak

Pe