closeTerug naar inventaris

Transcriptie

204

zalik mij met geen ydele beloften laaten opzouden dan daar ik

mij vleije dat den smokkel handel buiten voorkennis van uw

Hoogheid in ’t Perasche rijk geschied en door uw voorsorg

Pietere redressen zullen gemaak worden zende wij de twee

voormelde vaartuige anderemaal na uw Ryk en houdemij

verseekerd dezelve met een beeter laading na herwaarts

/getekend/ W=m Silveszer

zullen te rugkeeren daar onder / Tnamat/ in margine /:

Aan Boord van S'lands Pregat van Oorlog Amphitrite

geankerd ter rheede Malacca den 18 October 1787.

Willem Sievester

Capiteijn Commandeur en het

over

Een Esquader Hollandsche oorlog

scheepen in Indien,

Aan

Sultan Moeda in ’t Rijk van

Perach

Vorsten geeven beveelen, en de zorg der uitvoering

is aan andere verknogt Sultan Moeda te welbekend om

zijn sewanderheid en iver tot het onderhouden van goede onder

en voornaamtlijk in het volbrengen der vorstlijke wil en

kan dur niet onkundig zijn van het geene in ’t Perachsche

rijk door Sorsten onderdaanen wordt uitgevoerd

Htet is sulthan Moeda ook niet onbekend dat heeden

ten daage de leeverantie van Tin aan de Compagnie niet

in vergelijking kan gebragt worden by de voorige tyden

en egter zijn de verbintenisse nog in stand gebleeven

gevolglik moeten er door de onderdaanen van ’t rijk smok„

„kel handelinge plaats vinden, die zo wel des koning als

het oplettende oog van Sultan Moeda ontslippen Dan

daar des konings beveelen tot de leeverantie, en de Compagnie

tot den ontvangst in Een behoorlijke order zijn, verwagte wij

ook van Sultan Moeda, dat zijn oplettendheid mag worden

Verdusbeld