closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Cne doer

J„l Hamet

„da ontvangen, en hetgene ik daar op te antwoorden heb, zal

mijn vriend verneemen van den Wel Edelen Gestrengen Her„

Engelbertus Lucas, die met 's Lands schip de seipio naar

Pera vertrekt om mijnen Vriend te ontmoeten, terwijl

ik vertrouw dat mijn Vriend en de gezamenlijke Rijks„

„grooten zijn wel Ed zullen ontvangen met die eers en

distinctie compatibel aan zijn Wel Eds: caracter

Thamat

Geschreven in de fortresse Malacca den 24 December

„1787. /getekend:/ W: Silvester.

Aan den Vaandrig Militair Godhart Diedenhoven

Commandant van Comp„s Bezetting

op

Lera

Eerzaame Vroome

J

Relijk wij uwE bij onzen brief van den 19: deeze gepreat„

verteerd hebben laaten wij nu naar Pera Stevenen den

ligter de Haas eenlijk ten overvoer der zandzoenen voor

de manschappen op de pantjallang Malaijoe en gelasten

uw E naar ontlossing van dezelven den gemelden ligter ledug

te laaten te rug keeren dewijl hij nog te lek is om tin te

kunnen laaden.

wij blijven na Groete /:onderstond:/ uwE: Goede:

Vrienden / getekend/ P. G. de Bruijn, A: Couperul, I: A:

Hensel, F Thierens, H. I. Wiederhold, C. G. Baumgarten, en 1

/:in margine:/ Malacca in het Casteel den 29. December 1787.

Accordeert

G:

J Van Saak

= E: G: Kleok