closeTerug naar inventaris

Transcriptie

een man was, de Commandant van Braam was hem wel be„

„kend, ik diende hem daar op dat deeze Commandant net van

zoo eene hooge qualiteit was, als van Braam is geweest,

en tans met eene vloot Oorlog-scheepen in deeze gewesten blijk

kruissen, tot een andere Commandant met eene vloot Oorlog„

scheepen hem komt vervangen en tans alle Iaaren zoo zal

geschieden om de bondbreukige vorsten tot reden te brengen

die de E Compagnie qualijk hebben behandelt, en als de

ontrouwe vorsten niet met goeden willen Luisteren, worden de„

„zelve door de Wapens, in Order gebragt.

Sultan Moeda vroeq mij om Raad wat hij doen zoude om

het tin sluiken te beletten; zoo heb ik hem geraaden hij moe„

„ste laaten een boom maaken over het rivier waar hij woond

alle vaartuigen die net tin komen aan houden, en een sjap

aan haar geven, daar op schrijven de naam wie het tin toe„

komt, en hoe veel geladen, deeze Tjappen aan de Schrijver en

aan mij proesten vertoonen den inhoud zoude ik en de schan

„ver, op schrijven dan konde, hij alle maanden of zoo als hijn

Verkiest, laaten opneemen, hoe veel ten aan ’t fort gebragtis

of niet, dan konde hij die gesmokkelt hadt weeten, en daar vor

Straffen, het welke hij mij belooft heeft te zullen laaten doom

De Lafamana en alle andere datoos, en Gemeene die in de

Vergadering present waaren, zeijde alle Eenpaarig tegens de

Koning, zij wilden geen hand opligten om te regten, tegens

de Europfeesen, als het mogt gebeuren dat zij vyandelyk va

„den aangetast; dan willen zij alle in de bosch Vlugten,

en als zij het niet voor honger meer konnen uit houden„

willen zij bij de E Compagnie komen verzoeken on Leevens

middelen, zijn Hoogheid Zegde zij hadden gelijk hijns

ook nooijt van zins geweest, met de E Comp„e omtruw

in vyandschap te Leeven of ontrouw te worden, maar wal

Zal