closeTerug naar inventaris

Transcriptie

235

Gouverneur en Directeur der Stad en For„

„tresse &=a &a benevens den Raad van Zo„

„litie aldaar

9

Wel Edele Gestrenge Heer

en

E: Heeren

Uwel Edele Gestr: Zeer gerespecteerde missiven van den 12. Je„

„bruari nevens Contanten en verdere geeischte benoodigtheeden

als dies factuur heeft aangetoond, hebbe per de gallowet de Con„

„cordia op den 21. Februari wel ontvangen.

zoo hebbe dit kieltre terstond van zijne aangebragte

Randzoenen laaten ontlossen, en volgens Uwel Edele Gestr: or„

„ders, om niet op te houden zijne te rug rijze, op dato deezes we„

„derom laaten aan neemen.

De soldaat Pieter Solaar is gezond en wel alhier aangekoo„

„men en in stede van dien gaat wederom te rug de soldaat

Andre Pedecho.

De Soldaat Frans Keytelinger Smeekt zeer nedrig

aan Uwel Ed Gestr: om zijne verlossing van hier, verzoe„

„ke om een andere man in zijne plaats.

Almeede twee Portugeesche Busschieters, Ian Pinto

en Amadoor de Gois verzoeken Zeer nedrig aan Uwel Ed.

Gestr om haare verlossing van hier, Verzoeke meede aan

UwelEd: Gestr: mij met Twee andere te moogen gerieven.

De galei de Griffioen heb onder welmening van wel

Ed. Gestr op den 13. Februari van hier afgedepecheerd zoo

als Uwel Ed. Gestr: bij mijne onderdaanige letteren van

den 13. Februari zal ontwaarden.—

Verders

E

10

hd

eid

1