closeTerug naar inventaris

Transcriptie

249

Edele Gestr. zeer ootmoedigen en gehoorzaamen Dienaar (Gete„

„kend) L. G. de Bruijn (in margine) Malacca in het Casteel den

19. December 1787.

Accordeert