closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Mart:

Maard:

275

na Macao heeft D: E. Comp. vlag by zyn vertrekt gesalueerd met

7 schooten, vervoerd niets van hier

Den Ridder Extrecasteauz Cap: van het Fransche Konings Fregat

ta Resolution gemonteerd met 54 Ceanons en bem=t met 40 Coppen den

21. deezer van Caina alhier aangeland vertrekt heden na Pondecherie

vervoerd niets van hier.

Malacca Adij Uct=o Maart: A=o 1787. getekend I: D: Koek

Aangekomene Inlandsche

Vaartuigen

Kon Hie Chinees woonagtig alhier per een pantjallang gemon„

deerd met 2 Rantanken, 2 Donderbussia snaph: en bem=t met 5 Coppen

in 10 dagen van siac hier g’arriveerd brengt aan

Coyjangs Correl Sago

Amit, Maleijer woonagtig tot Assahan per een pantja japge„

monteerd met 1 Rantak, 2 Donderbussen 3 lond-voers en bem=t met

5 Ceoppen in 15 dagen van zijn woonplaats hier g'arriveerd brengtaar

3000 ps Tam bijsche Handrotting

Batta Maleijer woonagtig tot siac per een Bate pantjalling

beme met e Coppen in 10 dagen van zijn Woonplats hier g'arriveerd

brengt aan

1½: Coijang Correl Tago

1 Picol wax

Jan Hoek Chinees woonagtig alhier per een Balo bem=t met 6

Coppen in 3 dagen van Zalanghoor hier g'arriveert brengt aan

250 p„s Handrottings

300n drooge Vissen

Hangoe Chinees woonagtig tot Pera per een pantjajap gemon

teerd

1

titg

a2

ck

19

n2

z

en

n

dir

a2

7

on„

t

ver„