closeTerug naar inventaris

Transcriptie

12

13

l

Maart.

„1

teerd met 2 Rantaken 4 snaph: en bem=t met 7 Coppen in 3 dagen van

langhoor hier g’arriveert brengt aan

2000 p=s drooge Vissen

Kietjiel Maleijer woonagtig tot Aszahan per een Bale gemonde

met 4 Rantakken 7 lond-voers, 1. snaph. 1 Donderbus en bem:t merl

in 10 dagen van Siac hier g'arriveerd willens met zyn in hebbende haa

na Assahan heeft geladen

2 Coijangs zoud

8 laxa Gamber

Dalragmann Maliijer woonagtig tot Siac per een Balo bemend

3 Coppen in 3 dagen van zijn woonplats hier g'arriveert brengt

boo gant: Correl Sago

Hangke Chinees woonagtig tot Siac per een Balo bemt met s Copp

15 dagen van zijn woonplats hier g'arriveerd brengt aan

Cooijang Correl Sago

2000 p:s drooge Vissen

Tjieko Rongbok Chinees woonagtig tot Amuijper een wankangg

100 lasten gemonteerd met 2 Canons, en bem: met 150 Coppen in 33 8

van zijn woonplaats hier g’arriveerd geeft voor zyn lading aan

150 Picos Chineese Toback

50 Thee

20 Kalvemba

20 Diverse Ht. zeide

30 Gading China

30„ Picols aluijn

100000 schootels en kommen Piverse Zoorten

3000. Sumveels

1000, bondels Chinees papier

100, Corgees Chinees Linnen

200. Rasjes„ Goud draat

2000 p=s Vloer steenen, en

Di

25

9

21

17

18