closeTerug naar inventaris

Transcriptie

evr: 1.

3

26

6

Mart.

Maard.

275

na Macas heeft D:r E. Comp. vlag by zyn vertrekt gesalueerd met

t schooten, vervoerd niets van hier

Den Ridder Extrecasteaux Cap: van het Fransche Konings Tregat

ta Resolution gemonteerd met 54 Ceanons en bem:t met 40 Coppen den

21. deezer van Caina alhier aangeland vertrekt heden na Pondecherie

vervoerd niets van hier.

Malacca Adij Uct=o Maart: A=o 1787: getekend I. D. Koek

Aangekomene Inlandsche

Vaartuigen

Kon Tie Chinees woonagtig alhier per een pantjallang gemon„

deerd met 2 Rantakken, 2 Donderbussaq snaph: en bem=t met 5 Coppen

in 10 dagen van siac hier g’arriveerd brengt aan

Coijangs Ceorrel Sago

Amit, Maleijer woonagtig tot Assahan per een pantja japge„

monteerd met 1 Rantak, 2 Donderbussen 3 lond-voers en bem=t met

5 Coppen in 15 dagen van zijn woonplaats hierg'arriveerd brengtaar

3000 ps Tam Eijsche Handrotting

Batta Maleier woonagtig tot siac per een Bate pantjalling

bemt met e Coppen in 10 dagen van zyjn Woonplats hier g'arriveerd

brengt aan

Coijang Correl Iago

1 Picol wax

Jan Hoek Chinees woonagtig alhier per een Balo bem=t met 6

Coppen in 3 dagen van Zalanghoor hier g'arriveert brengt aan

250 p=s Handrottings

3004 drooge Vissen

Hangoe Chinees woonagtig tot Pera per een pantjajap gemon

teerd

1

te

2

en

155

7

m=t

2K

eec„

r

n

derg

ad

P

ver„

a