closeTerug naar inventaris

Transcriptie

11

29

27

24

zijn laading aan

2500 p=s Planken

500 Picols Catjoe, en

Eenige klanigheiden

Scaast Kanie Maleyer woonagtig tot Pannij per een Barding gemonden

met b Randakken ap; Snaphaanen vlong-voers en bewant

met 10 Ceppen en 5 dagen van zyn woonplaats hier g’arriveerd breng

1200 bossen Bindvolding

aan

½ Piiol wax

200 Gant=s Rijst

5 Corgies Rottings matten

Panjang Maleger woonagtig tot Assahan per een Balogema

teerd met 1. Rantak 7 Londroers, en bem=t met 1 Coppen en 10 dagen

van zijn woonplaats hier gearriveert brengt aan

1 Coijang Padij

100 ps drooge Vissen

10 Corgies Roldings matten

Picol wax

d

Dul Rau Maleijer woonagdig tot Tera perer pantjalling, gemonteerd

met es Rantakken, 1. Draaibas, 1. Donderbus, 6 Snaph: en bem=t

met 21 Coppen in 2 maanden van Pera over Salanghoor hier g’'arriveerd

brengt aan

2000 p=s Hhandrottings

60 gant=s Chappus Olij

Lebe Pakap Maleijer woonagtig tot Kalang ver een Kakapgemod

„netirantak 1. snaphan 2 Londroers en bemant met

Coppen in 4 dagen van zijn woonplats hier g'arriveerd tooe

aan

3000 p=s Glandvottings

Picol Wax

Tjan Bouw Chinees woonagtig tot siam per een wankaren

groot 50 lasten gemonteerd met 11. Canons en bem=t met 24 Cofp„s

14

10

den

3

3

31