closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ik

30

71

31.

30

30

30

30

30

Maar.

276

in 32. dagen van zijn woonplaats hier gearriveert brengt aan

bo Coijangs zout

Laxa drooge schartjes

100 Pirols drooge Cabos

Soebo, Maleijer woonagtig tot siac pereer Balo bemart met 3 kop„

pen in dagen van zijn woonplaats hier g'arriveerd brengt aan

1 Coijang Correl Lago

Tjend, Maleijer woonagtig tot hac per een balo bemant met 4 kop„

pen in 5. dagen van zijn woonplaats hier g'arriveerd brengt aan

Coijang Correl Sago

Malim Boensoe Maleijer woonagtig tot Siac per een balo bemant

met 4 koppen in 3. dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

brengt aan

Coijang Correl sago

dabaar, Maleijer woonagtig tot siac per een partjallang gemonteerd

met 2. rantakken, 2 Donderbussen 1. snaphaan 3. Condroers en bem=t

met 10 Coppen in 4 dagen van zijn woonplaats hier g'arriveerd zor„

der laading

Tadjee srodien, Maleijer woonagtig tot Queda per een pantjal„

lang gemonteerd met 4 Canons e Rantakken 10 Londvoers 3. Bon„

derbussen 4 snaphaanen en bemant met 20 Coppen in 13. dagen

van Assahan hier g'arriveerd brengt aan

2300 bossen Bindrottings

Hoca keel, Maleijer woonagtig tot Batoebara per een Banding

gemonteerd met 2 Canons 7 Rantakken b londvoers en bem=t

met 10 Coppen in 13 dagen van Assahan hier gearriveerd brengt

aan

2200 bossen Bendrottings

katip, Maleijer woonagtig tot hae per een kakap gemon„

teerd met 3. rantakken 2. donderbussen 6 londvoers 2. snap„

haanen en bemant met 5. Coppen in 2 dagen van zijn

woonplaats hier g'arriveerd brengt aan

100 Gant=s Correl Sago

200 p=s Vischkuijten

stang, Maleijer wooragtig tot siac per een partjalling

gemon„

ar