closeTerug naar inventaris

Transcriptie

11

den

1767.

1

31.

31.

I1.

Maart:

Maard.

gemorteerd met 5 rantakken 2. donderbussen, 4. Condroers

snaphaanen en bemant met 12. Coppen in 2: dagen van zijn ma

plaats hier g'arriveerd brengt aan

6. Kiols Wax

Lebe Dulvagman, Atchierder woonagtig tot stschien

per een pantjulling gemonteerd met 2- Canonsi van tak he„

3 snaphaanen en bemant met 13. Coppen, in 12. dagen van

zijn woonplaats hier g'arriveert, brengtaan

8 Coijangs Rijst

Amat, Maleijer woonagtig tot siac per een pantjalling ge„

mortierd met 4. vantakken 2. donderbussen 4 snaphaanen

3 hondroers en bemant met 15. Coppen, in 2. dagen van zijn

woorplaats hier g'arriveerd brengt aan

2. Piols Gamber

Theembang Maleijer woonagtig tot siac per een balo ge„

monteerd met g: van takken 4. Donderbussen 2. snaphaanen

3 Condroers en bemant met 9 Coppen in 2. dagen van zijn

woonplaats hier g'arriveert zonder laading

Malacca Adij Ultimo Maart A=o 1787. /:getekend:/ J: E: Koe

Vertrokkene Inlandsche

Vaartuigen

Pangalima Salip, Maleijer woonagtig tot siac per een va„

le gemorteerd met 2. Canons 3. Rartakker 5. donderbutter

2 hondvoers 4. snaphaanen en bemant met 8 Coppen der

3. febr: P=o C=n van Zijn woonplaats hier gearriveerd vertret

heden weder na derwaarts vervoerd van hier

3. kasten Amphioen van de E: Comp=s gekogt

3. Piiolsruuwe zijde

10 Corgies kust Lijwaaten

den 1

der

7

½

1.