closeTerug naar inventaris

Transcriptie

12

1787

den

26

22

19

9

4

April

Aangekommene Eeuropeesche

scheepen

Hardleij Michell Cap. van de particuliere Engelsche Twee Mast„

Goerap TSabella grootzer Tonnen, gemonteerd met 6 Canons en vu

met 56 Coppen in 14 dagen van China alhier aangeland de wilhet

de na Bengalen, heeft d’ E: Comp: vlag gesalueerd met 7 schooten gel

vor zijn laading aan

Eenige Chirasche Waaren

Ioav: Pedro Seixeira de Carvalhoe Silverra Cap. van het part

lieve portugeesche schip Duque de Matoen groot 30 lasten gemor„

teerd met 10 Canons en bem=t met 55 Coppen, in 38 dagen van P

galen alhier aangeland, de wilhebbende na Macao geeft vor zijn un

eding aan

1400 Picols Staaf= Eijzer

James Glas, Cap: van het particuliere Engelsche schip Prins Honn

groot 350 Tonnen gemonteerd met 24 Canons en bem=t met 95 Cooppen in 10 de

gen van Poelo Pienang alhier aangeland, de wilhebbende na China ha

d’ E: Comp: vlag gesaluern met gschooten geeft voor zijn laading aan

1200 Baten Boomwoll

50 Casten Amphiren

25 Pakken lijwaaten

Charles John Bond, Cap: van het particuliere Engelsche schip Han„

ald groot 500 Tonnen gemonteerd met 6 Canorsen bem=t met 100 Coppen

in 14 dagen van Poelo Pinang alhier aangeland de wilhebbende na

China geefd vor zijn laading aan

1200 Balen Boomwoll

Anger Bethum, Cap: van de particaliere Engelsche Snauw. Elitt„

beth groot 200 Tonnen gemonteerd met 7 Canons en bem=t met 48 loppen

in 4b dayen van Batavia alhier aangeland de wilhebbende na Ma„

drast heeft d: E: Comp: vhag gesalueerd met 7 schooten, geeft voor zijn

laadins

n

1787 den 1:

den 6

7.

28