closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dan 23.

24

26.

27.

28

:„

April

4 Sicols Wax

2 Garroehout

4 Laxa drooge streek

1000 p=s. Visch

½ Coijang Padij

Pantjang Maleijer woonagtig tot Queda te per een Banting gemonteerd

met 2 Canons 10. Randakken 3 Donderbussen 4 snaph: 2 lend-voers en bemt

met 17 Coppen in 33 dagen van zijn woonplaats hier g'arriveerd, brengt aan

Coijang Rijst

Hoesing Maleijer woonagtig tot Assahan per een pantjallang, gemonteerd

met 3 Rantakken, 2 Donderbussen, e lond-voers, en bem=t met 14 Coppen in 20

dagen van zijn woonplaats hier g'arriveerd brengt aan

4 Coijangs Padij

Rijst

2400 bossen Bendrotting

4000 ps. Iambijsche handrottings

700 Hhandrottings

Chinees woonagtig tot Siam per een wankang groot 25 lasten gem

Tja Soeijzo

teerd met e Rantakken 3 snaph: 1. donderbus en bem=t met 13 Coppen in bo

dagen van zijn woonplaats hier g'arriveert brengt aan

100 Picols drooge Kabos

4 laxa drooge schartjes

10 Coijangs zout

Majiel Maleijer woonagtig tot Siac per een Balo bem=t met 4 Coppen in 12 dagu

van zijn woonplaats hier g'arriveert brengt aan

1 Coijangs Corre Laga

250 bossen Bindrottings

200 p=s Visch Ruijten

Kong kang Chinees woonagtig alhier per een pantjallang gemonteerden

2 Raan tare

175.

den