closeTerug naar inventaris

Transcriptie

11

Van

den

147

1

25

30

April

293

2 Rantakken 6 Canons 4; snaph: 4 donderbussen en bem=t met 13 Coppen in 10 da„

gen van Siac hier g'arriveerd brengt aan

14 Coijangs Correl Sago

40 gant:s Campolie

300 p=s Handrottings

Dutragmann Maleyer woonagtig alhier per een Balo bemi=t met 7 Coppen in. 20.

dagen van zijn Assahan hier g'arriveert brengt aan

Coijang Rijst

Samat Maleger woonagtig tot Siac per een Balo bem=t met 5 Coppen in 4 dagen

van zijn woonplaats hier g'arriveerd brengt aan

Coijang Correl sago

Kajong Maleier woonagtig tot Siac per een Balo gemaateer met kent

bemaah

met 5 Coppen in 4dager van zijn woonplaats hier g’arriveert brengt aan

1 8 Ciijang Correl Sago

sebe Maleijer woonagtig tot Siac per een Balo gemorteerd met 2 Rantakker

2 Donderbussen 2 snaph: en bem=t met 5 Coopen in 4 dagen van zijn woonpl.

hier g'arriveert brengtaan

150 p=s drooge Vissen

Malacca Adij ult=o Apric 1747 /getekend/ J: D: Koek

Vertrokkene Inlandsche

Vaartuigen

Sapar Maleijer wonagtig alhier per een Bark groot omtrent 1oo

lasten gemonteerd met 2 Canons e Rantakken 7 snaph: 6 Donder.

bussen en bem=t met 38 Coppen vertrekt heden na Palembang vervoerd

van hier

56 Corg=s Diverse Zoorter Kust Lijwaaten

20 Picols Gamber, 10 Picols Amballo

10 Chineese tobak, Visch sanden

50 Picols staaf Yzer

5 thee - -

3 gadong China, 4 Bondel Chineese zijde, en

Diverse