closeTerug naar inventaris

Transcriptie

han

1

den

October

40000 spv: nealen en eenige Essaijeurs gerentschag

25

pen met westhoven naar Banverinassing te zienden

de van banjermassing opgesondene sucht scholk te laten

belasten, met het bedragen der ter zyner ver„

antwoording gestaan hebbende vermiste gereedschappen„

besluijt omtrend de vol doening van ammontie, en man„

tschap voor Souratta

en om de miinstas aldaar te qualificeeeren by noodsake„

„lijkheid van ijder schip to marines aan te houden.

gelijk ook om dese hoofdplaats terug aantrreeken de te

veel aangereekende 10079: lb: harpuijs

en deselve te laten vergoeden door den geene die d’ af„

„scheep opgave gedaan heeft

zeeker twee versoeken der Souratse ministers concer„

neerende het soldij Rerk: t' accordeeren

en den geenen die de bij haar aangehaede sloodigheeden

t'imputeeren zijn, in een boete van een maandgags

t beslaan.

t conformeeren met een sirculaire missive omt

zi

de vrugde bedrijven

24 aan d’ Eijecuteurs van de Testament van denred=te

rachemus t' accordeeren benificie van Jnventa

„ris.

de Capitain bilefeld te laten Repatrieeren behoudens qua

„ent en gage

aan de pagter vande topbamen en herbergen conditi

aneel surcheance der betaling der agterstallige

pagt penn: verleent

dag voor niet Langer als tot ult:o gber:

besluijt aangaande het versoek der pagters van Cheribon

en Jndramaijo om thol vande door de comp: uijt

geraert werdende Rijst

Resid:t 'trecommandeeren nog Een goede parthij

ende

van dat graan te bezorgen.

Aan den bantamse weldhier genoegen te betuijgen, over het

bemagtigen van den Rebelligen pangerang madoera

C: S:

onder aanschrijving, dat men verwagt by deselve aan den

sulthan zal gesonden hebben

van den Brigadier kenvert Elucidatie tevordeeren of

zij gevangen benoemen zijn, of zig overgegeeven hebben

met ordre van den Sulthan te versoeken die van de

mannelijke Lexe geen pardon te verleenen

maar te laten overbrengen naar Speelwijk.

van bantam ter afdanking herwaerts te overkomen, alle d’

aldaar aanwesende inlandsche militairen

beraamde

140

141

142

„143

„144

„145

„146

147

148