closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van

den

December.

21.

vier Enropeesche een balijsche deserteurs aan den advocaat

fiscaal telaten extradeeren.

twee Door scheepenen tot bannissement gecondenneerden delin

quanten snaar Ceilon.

en vijf ondere naar Banda te senden.

approbatie van Papieren

22 Eenige aan de boom g'arresteerde Pagters aanstaande

Saturdag niet betalende tlaten overgeven alnden

advocaat fiscaal.

en met die van de kerven der chineese tabak.

ende borgen van d’overleedenen pagters van de herbergen dan

insilvervoegen te handeden

mitsgaders aan die van denraag ook geen lange uijtstel te gesoen.

aan Eenige Cormandel overtgekomene persoonen kennns hebben

van paal wisserij, vrij Transport te verleenen naar banda„

en van daar naar warken.

aen vervoegens over de beduijking met den koopm: vander kap

c: S: 't Contracteerlen

d’adsistente Lubberts alhier te laten verblijven

den adsistent Souijn na nederland 't verlossen.

de gedane Eed door den Capitain Lieutenant ter zee de Jong

t noteeren.

ende deselve ook te laten doen door Eenige officieren van

SijbeCarspel bij hunne terug komst alhier

Een brief van den Raad van Justitie aan den Justitieelen raad

in banda addrusse te verleenen.

dispositie over d’ uijtgelevende Lading van het schip middelburg

van bengale twee vaartuijgen van macasser en Palembang„

notitie van eenigewel uijtgeleverde Ladingen.

approbatie van papieren

Besoigne over Mocha en Tedda.

28. aanstelling van de ordinairis Cercq De vleertman tot fiscaal

van de Retour vloot.

met permissie en onderkoopm:s bagagie meede teneemen.

reviseuren benoemd inde zaken van Lodenijk Ians contra An„

thonij van den Broeke go

aande

g’arresteerde pagters Surcheance van betaling

verleend tot ult:o Jann: aanstaande

:

het Jongst van westCust ontfangene goud het geene goud het

aan

geene buijten des van dat mmneraal handelt is naar

Ceilon tesenden

conditioneel ordre om de genegotieerde gedden tegenst.

met

p„r Cto rente 'smaande afteleggen.

en het silver dat aldaar en op Crallabaar geen Emploij than

4:

-

venden terug hamrtaath.

of direct naar Bengellen te zenden

op CCeijlon 100000 ed: Canris voor Bengale te laten besorgen

d: admiraal Tromp naar bengale aangelegt

ten

360

361

362

363

364

365

„—

„307

„268

369

371

372

373

25