closeTerug naar inventaris

Transcriptie

voa

den

December

29 de militair scheijver Raadje over het tesoek

brengen van het kosten vrijwerkers geld inde sijn„

baan op Edam te lften orbeijden

dies montand zal ingedient hebben

tot hij

de gewese overheeden van het schip Middelb: op Reeck se

belasten neg: aldaar tuin uijtgeleverde orreeken

5

zuijker

teinsteeren de taxatie van een Gouden silver kom van

Cheribon in geschenk ontfangen

Een project geschenk aan de molupe voosten en groten

g’approbeert.

dispositie over de 't geleverde Ladingen van hijndhoef

van Bartdam en oosthuijsen van Bengalen

twat daar over naar Bengale te schrijven

notitie van wel uijtgeleverde Ladingen.

omtrend de Restabileering van het Comptoir Dhecca

de Bengaalsche ministers het nodige aante„

schrijven

de Retour van daarkomen de met de lasten van

de Residentie telaten beswaren.

aanstelling van Christiaan Klemhoff tot bennen re„

„ent van ’t buijten hospetaal

de verband mensters van de grote hospitaal ook te gee„

1

ven den titul van practizijn E:o

mits ieder bij zijn werk blijven.

optreeding van de practisijns in het grote hoppitaal - .

de medicine doctor Pierson aldaar ter premeet

Emploijeeren.

approbatie van verscheide papieren.

30. de pagt van den Phoen Toscho weder voor Ao 1753 den

Capitain der Chineesen over te laten voor 60ord„s

termaand

te noteeren dat deweeskamer de gedane presentatie no„

pens de schuld van den koning van Ternaten aan

den boedel van den E: Hasebroek g’accepteert

heeft.

„ders het betalene Capitaal Serneten aantwee„

mitsga

3

kenen.

en te laten strecken inmindering van de derwaarts te

zendene contanten

op macasser ambaina banda en Timor voor d’Eerste te Leven„

rem 100 Picols Peeper dubbeld geld te latet

de spaarsaamheijt niet naar Souratta te laten vertrekken.

maar naar Ceijlon en Mallabaar.

qualificatie aan de Ceilouse ministers ten opsigte van

dies Lading t verleenen.

wegen Jndicum preferentie het concurdentie over insolven te

boedels van overliedene s' Comp: dienaren in teneemen het advis

van den Raad van Iustitil.

de

387.

388

2

389

390

392

392

„393.

394.

„395.

396.

397.

„398.

399

27