closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Generale Resolutien

des Casteels Batavia

Genomen Bij den Gouver„

„neur Generaal en de

Raden Van India Sedert

Negentiende Iber: tot ult„o xber:

Dingsdag den 19=en 7ber 1752.

Voordemiddag, Extra ordinaire

vergadering, absent den Heer

Directeur Generaal, Benevens

de Heeren Raden ordinairen

Extraordinair van der

Waeijen van Rheeden,

door indispositie

de souratse scheepen

Nademeel heet omgemren Lang agteb„

voorland, en de Liefde

Cochiem te laten aandoen

blijven van alle d’ uijt Souratta alhier

verwagt werdende scheepen, aanluiding

geeft te Sustineeren dat mogelijk al„

daar Eenige onlusten zullen ontstaan zijn,

die de ministers buijten Staadt gesteld hebben

deselve ter behoorlijke tijd van daar tex„

„pedieeren is op de propasitie vanden

heere Gouverneur Generaal goedgevonden en

verstaan de ter Sessie van den 23:' Maij

J„oleeden naar Souratta geprojecteerde scheepen

voorland en de Liefde, die bijde thans

Sijlvaardig

29