close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

15

de slaven, die geene andere misdaat begaan

hebben, te doen oppatten en aan hunne lijfheeren

ter coorectie, naar eigen goedvinden tetlaten

overgeven dewijl zij daar voor ook geen boetens

off andere voordeelen genieten het welk zij

nimmer hebben durven advanceeren hun

fatsoen te na teweesen als wel overtuijgd zijnde

dat het Even zeer kunnen onvermijdelijken

pligt is de ruste welstand en veiligheid van

de colonie ook in zaken te betragten waar

van zij, als officiers, geen voordeel hebben

als die van den Regter om hien daar toe

willens of onwellens tehouden, en

Dat haar agtb: bedugting dat het opvatten

van alle drossers in’t generaal zo ambagtsge„

zellen als militairen en zeevaarende t zij

deselve Langer dan een maand of een mindere

tijd aan het drossen zijn geweest, in’t geheel

minsten

vernegligeert of ten moet zoveel Eenst en

ijver niet betragt zoude werden als bevorens

veel van haar gewigt verlies als men Reflecteerd

„de

dat haar Aghtb: selfs als in eenen adem bij

paegen dat de gemeente zo binnen als buijten

de stad overvloedige reedenen van klaagen heefte

over de moet wil en insolientien der drosselos die

N3: zo wel bij dage als s'avonds en s'nagts Lopen

neerven Langs straten en weegen, deweijl zulx

duijdelijk aantaand hoe groot die gevanteerde

muijst en ijver der officiers omtrend dat stuk,

onaargesien d’ aan den advocaat fiscaal toege„

„weesien werdende boetenis geweest, en hoe ge„

„raden het is alles daar omtreend volgens haar

achtb: voorstel op den ouder voet te laten.

zo is egter tot een beetere bereiking van het

bedoelde oogmerk dienstig g’oordeelt en over„

„sulx goedgevonden en verstaan daar omtrend

ter narigt van haar Achtb: ende Respective

officieren

107