closeTerug naar inventaris

Transcriptie

brheit aengaande het soere Sheribon Inggerssen, bij brieve van

versoek der pagters van

cheribon en Hokandaijden 21:' deser, voorgedragende daleantien,

om thol vande door de

van„

komp. uitgeroort wer„

der pagter van de Sabandharijen, Cheribon

dende cisst.

en Indromaijoe, weegen den inkoop van

Rijst door de comp: aldaar, en dieverver„

„waer naar deese hoofdplaats met prohi„

ibitie van alle andere, volgens de Re„

„tlotie deeser Regeering van P=mo aug:s en

19:' 7ber: Iongstl:, als waar door zij

verstoken wierden van de Gedrechtigheid die

Een van dat Graan anders bij uijtvoer

zoude competeeren, en waar op zi, bij hets

aanslaan van die pagt Gereekent hadoe,

is verstaan de bereets dese Iare van daar

alhier aangebragte Drie hondert agten

drie quart Lasten te reekenen voor d’ordinai„

„re quantiteit die de comp: s' Jaarlijks

thol vrij krijgt van Theribon, en waar voor de

pagters gevolgelijk Geen uijtgaande regten

competeerd, maar den Resident 't quali„

ficieeren om van al die Rijste die verder

in dit Jaar SComp: wegen van daar uijt„

„gevoerd neerd, de Gewoone thol te voldoen/

en de resident te rejander het Recoemmandatie om zijn

commandeeren

een goede phartij van uijtterste devoir aanteneerden, ten Einde,

dat graan te bezorgen

buijten aldaar in voorraad Leggende een

hondert en Veertig, ende daar en boven

toegezegde een hondert en vijftig Lasten,

not