closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gestelde personen teweten.

Gerrit Swaan tot een mortand van rd„s 105:

33:36:

Daniel Kromhout

30:

Anthonij De Jode

50

Pieter verhoeven

25.—

Jacob Gantsager

11:12:

Michiel fransz:

52:24:

en Abraham Koning.

en d’andere debij

elaten trecken en Roijeeren bij de

teuren telaten aan„

„manen of constru

contra Cassa boeken, mitsg: alle d’an„

gereven tot betaling

„dere debiteuren nader door d’ opperkoop

„linden deeses casteels te laten aanmanen

en niet betalende alle deselve in zoo veg„

re geene Leeden deeseer Regeering zijn

daar toe door den advocaat fistaal

van Jndien te doen aanspreeken en des

noods constringeeren door middelen van

Regtien

de opperkoopl: deeker

e deser Geliengeenheit als ook zyn Ede„

casteels een tijdige

invordering der schul

's voorstel verstaan d’ opperkooplieden

Je

„den inden aanstaan

de trecommandeeren

deses casteels, by wegs van Renopatie

te Recommandeeren om in den aan„

staande behoorlijk sorge te dragen

voor Een tijdige invordering van de uij„

„staande schulden, ingevolge het veertien

de articul van d’ instructie voor deselve

op den 25:' 9ber: 1664: te deeser vergadering g’approbeert;

Geresumeert