closeTerug naar inventaris

Transcriptie

25

Geresumeert zijnde d’ ingediende bevinden dispositie overde

uitgelieverde La„

„gien der uijtgeleewverde Ladingen van de Snaanm disigen vane drie

palambangse aange„

komene vaartuijgsn.

De Weereld neevens de Barcquen De Faroli„

„na, en De meermin van Palembang met

de Rapporten daar toe gehoorende, zo is

vestaan van de ondierwigten op dekin bedra„

„gende van De Wereld 1: p„r C=to, van de meer„

min ½ prC=to en van het koppagt 1 7/8 p„r C=to

ingevolge het Ggeresolveerde op den 18 feb„ 1749„

18. ten hondert te laten afschrijven, dag

het overige door d’ overheeden en gesagvoer„

„ders uijtkoops te doen vergoeden, dog de verdere

minderheeden op alle de voors: Ladingen

als niet exessief zijnde te passeuren.

selven gecondemmeerde

laastelijk is, na Lecture van Een Crimi„

naar Banda en Edam

te zenden om aan

„neel appornctement by den Raad van Jns

hun gewijsde te vol„

deen

„titie deeses casteels op den 7: deeses

geveld, in der zake van den water fiscaal

Van Iuchtelen rat: off Eisscher, contra

Ditmar Steuver bootsmansmaat, Ian

kato Zeilmaker Ian Abrahamsz: bos„

Schieter, William Kirk Charles Goederhem

Jacob Bottler, mattrosen en Eduart fits

Patrik Soed:t, alle in Ecomp: dienst

'Hheeren Gevangenen, de twee Laastgem:

over attentaat tot desertie, en die vijf

Eerste over het ongepermitteerd naar boord

vaaren en het verlaten van hunne bescei„

den

243