closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de posten, waar by de gevangenen Iacob

Bottter en Eduardus fits Patrik onder

anderen zijn Gecondemneert den voor

vijf Jaren gebannen t werden, naar het

Eyland Rdsengain in Banda, dan

wel sodanige anderen plaatsen als dese

Regiliering soude goedvinden, om geduu„

„rende dien tijd adopus Publicum zonder

zoon t' arbeiden, ende vyf overrige gevange„

„men naar ’t Eiland Edam om ieder den

tijd van Ses maanden inde zijn baan

aldaar voor kost en kleederen dienst

te doen &:a, zo is verstaan de twee Eerstgen:

bij occassie naar Banda te zenden, en

d’ andere naar Edam te laten transpor„

teeren, om aldaar aan hun gewijsde te

voldoen

vertrek van den heer Laastelijk door den Heere Gouverneur

gouverneur generaal

naar de bovenlanden Generaal te kennen gegeeven zijnde van

intentie teweesen, om sig, voor weinig

dagen, naar de bovenlanden te begeeven,

versoek uijt dien

hoofde van zij Edel„

heid gedaan.

onder Een versoek dat den Heer direc„

tenr: Generaal intusschen op zig geliefde t

neemen den voortgank van het dagelijks

werk, en des verischt werdende de verga„

dering te convoceeren, zo heeft zijn Edele

besluijt dientnoegen

zig daar toe bereidwillig Getoond, en wel

meede zyn Edelh:t door de gesamentlijke

teerien