closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3 â 4. stuyv: 's daags, voor ijder siekte in ’t hos„

„pitaal zijnde, behoudens nogthans, dat hij de

„de noodigde medicamenten en wesmeer van

de Comp: zal kunnen bekomen met 50 prC=to

advans, en onvermindert d’ordinaire verstrek

„„kingen van bier, wijn, boter, enz: tot voed„

„sel en Lavenis der zieken, in zo verre

„men maar verzeekert is dat deselve

„daar toe in d’ opgebragt werdende quantit:t

„waarlijk werden G' Emploijeert

voor manden tot de Gemeene werken

waar voor de comp: is in Reek: gebragt.

ƒ 720:

a:o 174¾

960

174 7/10

720

en

1750/1

voortaan Jaarlyks aan den opsigter

van de Gemeene werken maar teva

lideeren ƒ 500:

hubdewijl men voor Smit timmermans

metselaars en andere arbeids Lonen vind

opgebragt, in

ƒ5956:2:8:

E

174 4 opordinaire ongelden

timmeragien en reparatien

„7255:4:—

„ordinairacregelden

174 3/50

„9843:14:—

„timmeragien en reparatien.

6442: 12

175 6/1 ordinaire ongelden

„7567:12:—

5807:

„timmeragien en reparatien

aanmer„

’t geen de ministers ten Regten

ken dat seer veel is, naar mate van het

gedane

8

241

269