closeTerug naar inventaris

Transcriptie

l

gedane werk is verstaan voortaan geen

ambagtslieden te laten betalen„ nog ook

Croff rijst= bolsters

de bouwmaterialeen, klij, nelijkaf, blas„

„baeken, Land, potten; bezemns clappus

bastensz:, waar van de reeck meede heel

hoog opstok loopen, maar alleser telaten

calculeeren ende gemaakte calcu„

latien, bij bevinding dat niet excessief

zijn aan den opsigter te betaalen; om„

trend witkalk waar voor de compiie

Reek: gebragt.

174/9

ƒ 947„ 8„—„

1749/50

891: 4:

1750/1

738:

een vaste bepaling p:r annum te maken,

op zoveel minder als waarmeede de

ministers zullen oordeelen dat het

selve te stellen is

Het buskruijt beeter te bespaaren, als

zijnde den overbreng van alle drie de

boekjaren veel te grof voorgekomen.

Duijgen en hoepijser tot het maken

van vaatjes niet meer optebrengen,

maar het nodig te laten inkopen of be„

zoogens teegens het paste prijs, en per

ordonnantie altoos in Ruijling te

verestrekken mitsgad„s het oude te verantwoorden

Met de verstrekkingen van Emipagie goe„

demen zo tot gebruijk aan Land als ope de

scheepen

3