closeTerug naar inventaris

Transcriptie

243

Scheeppen een vaartuijgen zuijniger teweesen

en ten einde men te beeter mag kunnen

nagaan, in hoe verre zulx geschied Jaar„

„lijks bij de brieven te vertoonen, d’on„

„kost van ijder vaartuijg, zo van repara„

„tie als tuijgasie, op alle de comptoi„

„ren, als ook van de scheepen, ijder

afzonderlijk

Te Porto nova voor Lampolij waar item tot Porto

nove.

voor de comp: voor drie boekjaren is

in Reek: Gebraagt ƒ 576: —:—: voortaan

maar ƒ 300: tevolideeren

voor wasch dook tot het versenden van

brieven en pacquetten, waar voor is

opgebragt

ƒ. 80:

A:o 1748/¾

90:

174 9/50

90:16:—

1750

voortaan maar ƒ 50 Sjaars aan ’t opper„

hooft toeteleggen.

De vier Extraordinaire Pionser bij den

Coopman wergedaverselam geplaast om

hem door dat middel te constringee„

„ren tot voldoening van zijne debet in

te trekken, also het Genoegsaan blijkt

dat dien man daar tot onvermogensen

het Loon dat aan deselve betaalt

werd net veel beter als weeg gesmeeten

geld aan temaken is

De rijst niet boven de dertig stuijver: de

paraa

271