closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en Bimilipatnam

ƒ 305: 8: 6

a:o 1748/9

174950

457:—

17501

436:13:

Bimilipatnam voor bestellooren

van brieven naar andere Comptoiren van Cor„

„mandel in een rond Jaar tevalideereen

200. Guld:s, dog die van brieven naar

Bengale apart in reek: te laten bren„

gen buijten dewelke dit articul de

Comp: gekost heeft

ƒ 209:17:8:

a„o 17489

323:7:8:

174 9/50

261: 5:—

1750/1

ongereekent het bedragender gaqiem

van de Gesondene pions na de bleke„

„rijen, dat volgensusantie deesen reck:

meede is ten Laste gelegt

De rijst met hager in Reek: te vale dee„

„ren als tegens ƒ1 de Parra voormoorsts

papier tot d’ inlandsche brieven, en sakje

tot deselve, in een RandJaar niet

meer in Reek: tlaten valideeren als ƒ 50

sijnde het kostende van de Sakses bij

de memorien van de drie voorsz boekJaar

niet bekent gesteld, maar eenlijk ƒ13: 8: in

’t Jaar voor moorsch papier

En Laastelijk van Lampolij ƒ 200: in't Jaar

ofte ƒ47:16:— minder als a:o 175/1 zijnde

het bedragen van deese post inde me„

morien