closeTerug naar inventaris

Transcriptie

261

, I: m: Cluijse„

/getekent:/ I: Mofsel:

I: v: der waeijen, P: a.

naar,

van der Paara, I: v: der Spar P: v: den

velde, D:t van Rheden, A: Deuijs, H:t van

Basel, en L„s Taillefert Secretaris:

Donderdag den 7:' xber: 1752.

voor de middag, Extra ordinaire ver„

gadering, absent den Heer Direc„

teeur Generaal, benevens d’ Heeren

Raden ordinair en Extra ordinair

van Broijel, van der Waeijen,

van der Parra en van Rheden

de drie Eersten en den Laasten mits

indispositie

Ed verstaan de ministers te Samarang tege de minist:s te sa„

marang t gelasten

voor ternaten &

„lasten, om ten behoeve van den Ternatse

laten aanmaken twee

stroo pantjallang

gouvernnment, te laten aanmaaken en der„

waart zenden twee sko pantjallings, in verwag„

ting dat de Chaloup welkers aanbouwen, bij

schryvens van den 21:' December devervoorl:

Jaars gedemandeert is, bereets dat heen zal

gesonden zijn, gereflecteerd zijnde op het voor„ aan weesmesteeren

te prekenteeren om

„gedragen door de minist:s in de Moluccos het capit:n dat den

komi van Ternaten

aan dE: hazebroek

by missive van den 8:' Septemb: deeses Jaare

„schuldig is, voor reek:

van dien vorst te

voldoen mitst zij de

napens het versoek van den koning van Ter„

renten laten vallen,

naten dat de comp: voor hem ope Reeck

van

209