closeTerug naar inventaris

Transcriptie

etch

nE

naakt

erde

en

o9„

299.

werden tot de passagie van wagens of hharren

zouden

voorts de weegenkond om de stad en verder op„

te laten opmaken en in een goede staat onderheu„

den door een ieder particulier voor zijn

huijs, Ttuijn of land tot zijn Eijgen kosten, als

meede de notesloten daar door op Langs Lopen„

„de, ieder voor zijn aan deel het zij Eige„

=nadat de muriedull zulken uijden en

ope den Eigenaer

ofte huurder

zulx daer bij, niet i bedoeen off g’Expresseert

„naar, uijtgevondert de bring weg van mikel

naar Rijsneijk, de dijk van dewater plaats„

de neeg tusschen Rijswijk en Noordwijk, deweg

van noordwijk naar de Zuyderweg, en Zuijderweg

selfs tot aan de brug bij wel te vreeden, ende

tvelks all

dijk aan het molenvliet, onder de gewone

belasting der jngelanden werke ade zullen

blijven voor Reeck: van Heemraden gelijk

ook in ’t geheel deweegen voor open velden

of Landen die niet in Ligendom over huur

uijtgegeeven zijn, en waar van het onderhoud

bij, haar Eerw: absolut nodig mogten wen„

„den g’agt, en zo meede de nok sloten door

die velden of Landen Lopenden met qua„

Lificatie nagthans aan Heemraden oen

bij onvoorsiene en Exta gevalle ook de

hand aan de verhelping der voor Reekening van

particuliere Loverende neegen en bruggen te

leemen, ten kosten van het Calliege exleg„

„tot die ten versoeke en ten koste van par„

ticuliere aangelugt zijn, t zij door haar

selfs

2

327