closeTerug naar inventaris

Transcriptie

16: 18: â 19 duijmen hoog bovende buijtdelling naar

mate de charters der scheepen

Dog wanneer men de overvloet van Peeper heeft en

geeen grote Ruijmte benodigt voor de fijne waren

zo werd de onder swaarte van onbequame ijser blok

off vloer steene wel met dien corl bestord tot een hoogte

van 20 â 22 duijmboven de onder plakte gereekent

daar als dan we deroen op afgemaet werd met

vier dik matte ende salpeeter daar op gelegt

werd hoewel dit storte in de onder swaarte voor

de peeper Radelijk is.

En dewijl haar Edele groot achtb: voortaan begeerd

de ganierings scheepen 16 a 18 duijmen hoog boven

het staat hout te hebben so sal men onder gunsti„

„ge wel duijde veel meerder Sappanhout tot de stu„

„gre nodig hebbe als men gewoon is en wel prin

ipaal bij de schaarheijt der peeper vermits in 'truijm

tusschen alle de knies teegens boord wol gestoken

moet werden met Sappanhout daar anders wel

50 â 60000: lb: peeper in gestort kan werde en

nu met 20 â 25000 ed: Sappanhout gevred werd

Aangesien hoog Edele Heere en heeren het extract

mede dicteerd omn de coffij boonen voortaan als in

Een Zeijldoekse Sako te doen zegge en deselve toe

te naije, is wel prakticabel in scheepen die te ge„

lijk met peeper en Coffij boone beladen werden,

om die twee corls daar mede van malkanderen

te separeere dog de scheepen die alleen net Coffij

en sonder Peeper beladen zijn werd zulx nooijtt

gedaan, het geene ook nit wel ter uijtvoer

sauw kunnen geb:t werden om de considerabele

quantitut van zeijle daar toe vereijscht werden de

nn wat belangt het genoteerde by gem: Extract

van de persiaanse Rood aarde om die gesuijverd

in vaten ofte scheepen is bereets het passeerde

Jaap ter uijtvoer gebragt om dat men meede

van dit gevoelen was de sacken door Lang

durigheit van tyd verrotte Souwde

het

345

73