closeTerug naar inventaris

Transcriptie

377

ongemunt, dat aldaar geen Emploij kan

vinden, naar dese hoofdplaatse, dan of direct naar ben

„galen te zenden

wel als 'er geleegentheit is, direct naar

Bengale te zenden.

Inselvervoegen is verstaan de Ceylouse mins, op Ceijlon 100000: lb:

Canris voor Bengale

Keo

te besorgen

„ters te gelasten, aen voor de Bengaalse di„

rectie dit heen, dan wel, indien ex occacte

aan handen mogte zijn, direct derwaarts

te zenden een hondert duijsent ponden Can„

ris de maldivos, als ae daar gemeen„

„lijk wel met een Redelijk advance

omtesetten zijnde.

Alverder is besloten naar Bengale d'adeniraal romp

naar bengale aange„

lugt

aante leggen, het deeser dagen uijt

Bassoura gereverteerde Scheepje D:

Admiraal Tramp, om naar die directie ten overbreng van

vier thonnen silver

overte brengen vier thonnen schats aan silver„

of zo veel alhier thans aan handen is,

Vervolgens wierd goedgevanden de Houreen na dere priemoe

telate neemen van

„glijse ministers te qualificeeren om bij de versending van een

scheepje metskoopm:

schappen uijt bengale

gelengentheit een nadere preuve 't

naer Souratta

neemen van de versending van Een scheepje

met Een Sootabel Carguasoen van

allerlij geneeede goederen uijt de ganges

direct naar Souratta, ofovaer deese

hoofdplaatse, en deselve teffens te quali„

ficeeren

101