closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vond ten Eersten te verkoopen, als volgelns

Rapport van d’ordinaire gecommitteer„

„dens in het provisie maguazijn van

Bazel en Setrode Stinkende, Smeerig en

onverstrekbaar zijnde, en voorts naar het

gebruijk in deesen Luoteeren, dat onder

de daar meede aangebragte Peeper bij g„e

„dane harping van Eenige weegsels, twee

percento Maars aan Stof is bewonden,

mitsgaders door de overheeden van oost

„huijsen te laten vergoeden 3 p„s tansjeebo de

daatpoer, temin bevonden in een pak

r:o 2005 dat aan d’ Eene hoek is open

geweest, met en benevens de helfte van

het bedragen van 1150 p„s Lange goenijs

alhier verrot aangebragt, also deselve

aan

in diervoegen blykens verklaring van scheeps

boord ontfangen zijnde, hadden moeten

werden terug gezonden, gelijk d’ over„

„heeden ten blijke datze omtrend

haare pligt niet onweetende geweest

zijn, met eenige nat gewordene pak„

„ken Lijwaten gedaan hebben, en Wijders

wat daar overnaar

de Bengaalse minist„s 'tbedeelen,

bengale te schrijven

dat het genoteerde onder de factuur

nopens een pak gebleekte zijlkleeden,

.dat weder naar Houglij soude zijn

terug Gesonden niet accordeert met

d’apgave der scheepsoverheeden

en