closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aen

13

siscus, en gecommitteerde Raaden van

Justitie ernstige ondersoekenae te laeten

„ruijt

doen, dogh net bijsonders konnen vinden,

dan dat een â twee matroosen welcke de

schepen hebben helpen laden weijnige

noten verboraen, mede genomen, ende

op Coupan, en biema voor montkost

'tselve bij d’ nevens gaende

verruijlt hebben, gelijck bij de nevens

documenten tesien,

gaende Originele documenten onder N=r

10, believen te sien,

Jn ons schrijvens van den 15=e 9b=r des ge„

nopende't g’adviseerde

voorleden Jare, om de

passeerden Iaers hadden wij uE:d: Hoogh

chialoep d’ pisangh weder

na d’ z=t: O: eijlanden afte

achtb= genotificeert dat wij gesint waren

senden, om den predicant

geweest nae vertimmeringe van de

manteau, op te soecken

Chialoup piessangh deselve wederomme en na arauw over te voeren,

afte senden na de 2: 0: Eijlanden te sien

off den Eerw: Dome: manteauw daer

„treffen

aen te saffe waeren, en zijn Eern:

soo voortsnae Arouw te voeren, dogheer

dogh eert selve verrigt was

de reparatie des gemelte Chialoup ver„

quam gemelte sin E. van

Bima hier der rheede/

right was quam zijn gemelte E: van

Biema hier ter rheede, ende nae

weijnig refrisschierens, is den selven

die na een weijnig restris

met meergemelte piessangh inde maent

serens, p=r gem=te chialocp

weder na arouw is geseijkt

Januarij nae Arouw verzeijlt, gelijck

1