closeTerug naar inventaris

Transcriptie

menigte van nagelboomen die door ex„

presse gecommitteerdens bevonden

zijn, in het perck van voornoemde

verkemer, alsmede uijt alle Circom„

stantien der sake, en aengesien men

dit fanct daer niet dan slaven tegens hun

meester getuijgen, beswaerlijck kan

affdoen, soo heeft het ons goetgedaght

de papieren desen aengaende beleght,

aen uE:d: Ho: a: over te senden, onder

N=o 12: op dat die aldaer gevisiteert,

geexamineert, en ons van derselver

wijs advijs, en sententie believe te

dienen dat wij eerbiedelijck versoeken,

onderwijlen is de meeninge den geacku

„seerden, onder borgtogt uijt de detentie

soo lange laeten te gaen,

Comende tot verantwoordinge over dat daea

den Boswagter Bonderijns= voorgangen

Jare na de Z= Ooster Eijlanden is gesonden

geweest zulcx is geschiet buijten verhet

van desselfs actuele bedieninge, aengesien

den boeckhouder, en subalter opperhooft

tot Ourien Barentcop Continuelijck

zun bedieninge waergenomen heeft;

nu zijn wij weder in verlegentheijt

geweest om een habil persoon uijt te

vinden tot het doen vande revictualieringe

verte

1

d’ waerheijt van dien

Beijckt uyjt d’ menigte

nagelboomen die jn sijn

perck: staen/

jtem uijt d’circumstantie

der saeken/

d’ papieren dierwegen belegt

werden, over gerhonden tot nader

advijs

den selve sal soo lange

onder Borgtogt uijtgaen/

verantwoordinge wegens

tsenden van: boswaghter

andries boudewijnts voorlede

Jare na der Z: 8: eijlanden

bij mancum=t van een habeel

p=r soon goed gevonden den

erselver weder herwaerts teseneen,