closeTerug naar inventaris

Transcriptie

derselver bedraegt ƒ: 2160: - „gelijk

't kostende van dien

bij dese ingeleijde facture blijckt

Het is ons bijsonder aengenaem geweest

dat den keffinger Zako: daer gearnesteert

en tot betalinge geconstringeert is geworden

danckbaerh=t wegens

en bedanken uE voor derselver deboomen

’t devoir gedaet dat den

hier omme aengewent sullende 't comptoir

orongh lako gints tot

betaling van zijn schult

aln: EComp geconstrungert Generael in onse negotie boeken voor de

somme van ƒ 1474: 10: behoorlijk gedeliteert

is/

worden

Dat tjachtjen de Nogh na Batavia stond

te vertrecken is wel nodigh geweest

'twerd hier mede voor

goet aengesien, dat tsaghtie

dewijl al veel daer aen quam te manqueren

d’ nogh na Bat=a stonde ce

ende in dese provictien weijnigh dienst

vertrecken/

konde doen willende zeijlen nog drijven

van Ternaten hebben wij met d chialoup

van den burger pieter Tides op den 12=en

deser schrijvens bekomen, waer bij ons

bekomene missive van

blijkt dat de u E: heer Commissaris padt=

Ternaten

brugge int laeste vande gepasseerde

'tsentimert vanden dh=r

commissaris R, patbruge

maendt aug=o met d'jachten V: noordwijk

en woorhout de reijse herwaerts aen

meende te performeren, in Comp=e van

mess=rs gevoegt tot de Commissie, Jacob

van Ackers dijck opper, en pieter vanden

hoorn Coopman, met Abraham boudens

en gerrithooft ondercooplieden etz=a

gelijck