closeTerug naar inventaris

Transcriptie

d

G wijse

„dene

Op u E: E:s Jongste der verledene maent

ons door den zerg= Ian hendrikz: Sulger, op den

4:e dezer met een Correcorre wel toegebragt en

zullen wij voor tegenwoordigh niet anders ant„

dat

„woorden, dan daat wederzijdtsch soo Amboina,

als Banda zig de sware tekkagie vande Clappus

olij zal moeten getroosten, als hebbende wel drie

maenden voor ’t vertrek van ’t schip Nieuwe

voorswijk van voor ’t Casteel Orangie, daerinne

gescheept geweest en doorgans zoodanig door de

duijgen heen getijseert, dat ten ware door

clcotjeys

neerstige zorge dagelijcx in vte het door

zijpende ware ontfangen op ’t vaet werk weder

gegoten geworden, wel de helft zoude verspilt

zijn geweest, gelijck op de 2½: leggers alhier

mede 305: k: te kort gekomen zijn en nu met

het te Laste gebragte vande legger tegens 380

kannen in plaatse van kannen 360: / 350: kan=e

op winst en verlies moeten werden affgeschreven

Dog de taruw had wel behooren uijt te komen,

alsoo de spillinge dit gouvernement gereets al

gedragen en in plaetse van twee Lasten mede

maer twee en seventig maten ontfangen heeft,

maer naerdien u: E: E:s zulcx aldaer niet en

hebben geweten, zoo heeft het ook Eijdelijcken

geschenen,

z

Den mixtisen vischer Corn: wederomme zoo

veel maenden op den hals aen, omtrent oubij

hebbende

79

amb:r en Banda zal

zigh de sware

leckagie van clappus

olij moeten getrooften

redenen

waer door ges=e

leceragie veroorsaeckt

is/

wegens de spillingh

der Caruw,