closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in zee gecomen wesende, sult den Cours

0: ten N: aen stellen, omme niet verre

van Goram de reijse nae leeuwer te

ondernemen, waar eerst eens voor een

kleenen tijt aenlopen kunt, overmits het

P: W: saijsoen bij nae verlopen is, want hier

tijt gespilt werdende, de reijse nae arom

niet sonder konnen gewinnen, verneempt

dan tot vers= leeuwer wat daer voor

verschillen sijn tusschen den Orangkaij Naij=

Naij en sijn partij, want den Laetst genoemden

ons doen versoeken heeft om mediatie indien

UE: de sake gemackelijk ende met

weijnige moeijte door goede vermaninge

kan bijleggen magh het wel geschieden

maer die bevindende van grooten belange,

en dat daer veele wercks aen vast is kan

uE: partijen vermanen hun van feijtelicheden

te onthouden, en. verders seggen uijt onsen

name dat sij te samen hier in banda

verschijnen op dat de dufferentie overwogen

ende affgedaen werde, na wijnigh

aenwesens op vers=z Teeuwer als geseght

sult de reijse vervorderen na Arouw, en:

aldaer met Lieff gearriveert wesende

verte

147