closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gEs

werden, welckers voortganck ul: Ernstelijk

moet recommanderen, alle de Sago die in

de bocht te bekomen is opgeruijlt hebbende en

noch veel meer komende Laden sult seggen

-

dat ghij nae quans verzeijlt om daer voorts

UE: ladinge te halen, en van meeninge bent

aff en aen nae banda te varen, hun onder„

wijlen recommanderen het backen van

sago soo sult dan voorts van hier verzeijlen

gelijk geseght uijt de boght na guans Lopen:

door ’t kesfinghse gatt en voor de negorij quans

gekomen wesende, sult mede een Canon

schoot doen, en de reden van UE: komste bekent

maken, vragende nae een goede anker plaets

die sij uE: sullen aen wijsen, en vervolgens

versoeken dat sij ul: soo spoedigh als doenlt:

aen Sago willen verhelpen, dewijle Last

hebt geduijrich off en aen te varen, en dat

sij ordre willen stellen tot het kloppen en

backen van Sagoe die uE. geduijrigh hun

als die van oerongh sult komen afthalen,

volgens het kontrackt met den oppercoopm=

en sekunde van Amboina den E: van

Vliet gemaeckt, de kleden die wij tot het

ruijlen mede geven staen getax= en

d

153