closeTerug naar inventaris

Transcriptie

versorgen dat om den soberen vorraet

echter niet heeft konnen geschieden,

als mede om het bevel van geen tijt

te verbeijden den schipper weet ons te

verhalen dat hij seer subiet heeft moeten

vertrecken gelijck het overgecomen schrijvens

mede dicteert van dit voorn: scheepjen

spoedigh net noten geladen weder, te

depeschieren waermede wij ijverigh besigh

sijn en sal het selve in weijninge dagen

van hier weder vertrecken onderwijlen

kompt ons den mede gebrachten rijs wel

te pas al is de quantiteijt niet groot

wij willen hopen dat het schip macasser

mede haest te voorschijn komen sal en

20

het om de a: genomen sal hebben etc:,

den Boeckhouder en resident tot Bima

op Bima eenige

garioffel nagelen, verhandelt

adviseert ons mede bij desselfs missive van:

3=en maert Lestelijk dat ontrent sijn district

Eenige Cerammners waren geweest die

daer eenige gerioffel nagelen verhandelt

hadden, waer op hij voor aenstaende tijden

ordre gestelt heeft gel: bij de copia van

desselfs.