closeTerug naar inventaris

Transcriptie

desselffs schrijvens mede hier nevens gaende

te sien is, ons daer aen mede gedragende,

hier mede

E: Erntfeste, achtbare manhafte wijse,

voorsinige, genereuse heere, en vrunden

desen Eijndigende bevelen wij uE: E: nae

vrundelijcke groete inde genadige bescherminge

des allerhooghsten en:e verblijven, onderstond

UE: E: dinstbereijden vrundt en dinaeren,

was geteijkent, Willem van Zijll

Albert van Breugel, Adriaen van Rooijen,

en Pieter Craan, in margine Banda.

Nassauw den 15=en April 16837/

Waijer.

Da

Aan ondercoopm= S=t

Willeboort Willeboortden

Cersame„ voorsinige, seer discrete S=r

uE: missive heden gedateert, en: de ingeslotene

factura der geleverde Noten van ’s Comp=s

waier in 'tfluijtjen Nederhorst gescheept

hebbe op desen morgen stond ontfangen

maer belangen: u=

versoek om niet d’ versogte duijsent rijcod

kunnen voldoen werden

duijsent UE: Contant

versien te werden

te

165