closeTerug naar inventaris

Transcriptie

kan wel geschieden want wij van

Contante penningen wel versien zijn,

maer uE: is wel bewust dat wij met

gesint zijn eenige Contanten na de

Comptoiren te zenden ten zijde opperhoofden

die zelver komen halen, daerom dunckt

dog moeten Persoonelijck

van uE gehaelt werden,

ons vreemt dat uL: daer wederom versoek

doet, sonder persooneli„ te verscheijden

rottangh sal uL: als dan mede kunnen

ontfangen

den soldaet Alexander spens, sal uL:

p=r orembaij herwaerts brengen om in

s' Comp=s hospitael geplaest te werden

daer hij sijn heele gagie voortaen verteren

moet overmits met een onreijne ziekte

besmet is Eijndigende sijt de hoede des

allerhoogsten bevolen, onderstond, UL:

vrundt was geteijkent, Willem van Zijll

in margine Banda Nassauw den 23=en

april 1683./

Sonthoir.

Aen den Coopman mons=r

Johannis de Harbogh.

a

Eersame, voorsinige Seer discrete, S=r

uijt

n