closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

E: E: Erntfeste, agtbaere, Man„

hafte, wijse, voorsienige, seer dis=

crete Heeren, en vrunden

Onsen laetsten aen UE: E: is geweest van

den 23=en der jongst gepasseerde maerd maij,

P„r de Chialoep van den borger Coopman

Jan hansz, waar vande Copie hier nevens

gaet, daer aen wij ons bij de quade bestellinge

dat anders gehoopt werd vrundelijck gedra„

gen, end’ vermits den Ch=r Chinees Jacob

Abrahamsz na Amboina stond te ver=

trecken, hebben wij niet willen onderlaten

uE: E: te notificeren dat na verloop van

twee dagen als den Cap=n Cromhuijsen,

met zijn bijhebbende Chialoepen, en vaar=

tuijgen van hier in zee gesteecken was om de

de damnesen vloot een onstuij=

reijse na Damme te ondernemen; hun

migh weer belopen

een onstuijnigh weer heeft belopen van

harde winden die wel 6 â 7 dagen fel: woeijen,

sulx al ten eersten de Javaanse Contingh

waer door niet bij den anderen

niet konden bijhouden, en leger dan d’ andere

hebben konnen houden

vaertuijgen most afhouden, wesmen susti„

neert d„o vaartuijgh de steren na Coram

heeft gewent, en van daar na Amboina,

de Chialoep van lucas

de Chialoep vanden Vrijburger Lucas Claesz

Claes is weder binnen

die in Comp„e als een Soetelaar mede gevaren

komen loopen

was, en parthij Soldaten op hadde quam na

2 a 3 dagen in zee geweest te sijn, mede hier

Weder binnen loopen, hebbende schade aen

seijlen geleden, die na gerepareert was weder

verte.

39