closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Een oude Slaeff, en een Slavinne.

specerijen van Elx wat

twee hondert duijsent p=s Sago

Een vat haentjes bier

Twee Karbassen Seck

Ses boek papier,

een bos schatten

drie p=s Lack, en

een botel Juckt.

En alsoo de provisie vant Jachtje de ga Javaanse

Bode, en Chialoep Rossingeijn mede bij na op is

soo senden wij tot revictualieeringe der selver nu

mede over de volgende Provisie gerekent voor

twee maenden, als

voor de Javaanse Boode, ’t volgende

760: lb: Rijs

13103: p=s sago

156: k=n: aracq

2: —: olijven olij

60: —: azijn van Touacq

24: —: lamp= olij

160: lb: Sout

20: —: Peper

16: —: kaersen

80: —: bruijne duijcker

25: —: boter bengaalse

40: —: suijcker witte

384: —: speck, en Vlees

24: k„n: wijn spaense

Rossingsijn

volgende voor de Chialoup

360: lb: Rijs

6206: p=r: sago

176: lb: vlees, en Speck

8: k=n wijn spaense

vte

en

219