closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de genadige bescherminge des Alder„

hoogsten, verblijven onderwijlen,

onderstond UL: goede vrunden,

was geteijckent, Willem van

Zijll, Albert van Breugel,

Jan Hijsselbergh, Johan=s

de Herlogh, Adriaen van

Rooijen, en Cornelis Stull

in Margine Banda Nassauw,

den 20=en Julij 1683.

Jnstructie voor

den Boeckhouder

Johannes Lobs, vav=

rende met het Jagt de

Rogh na kisser, alwaer

hij als s' Compagn=

Resident sal blijven

resideren

Als uE: tot kisser plaetse uwer

residentie gekomen zijt, sult bij

verte

n

231