closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nopende de verminderinge

van jntrest

de meestepart nagebboomen

agter ’t hooge land omgebakt

’t selve sal op de binnekust

oock geschieden

Beugels, en Schroeven overgesonden, ter ordre van

d’ E: Heer Commissaris Pad= Brugge, daer nogh

bij gevoegt sijn 24685 p=s, blitouse Parrings, in

een en ’t sestigh kisten, voor desen geeijst tot den

handel op Nova Guinea, overmits daer inne geen

aftreck is, en off de selve elders beter vertiert konnen

werden.

Jtem aghthien: p=s, vuijr Roers

2: metale bassen met haere kamers

15: onbequame zeven

3: d=o mortiers

6: d=o kolven

2: d=o ooghjsers

2: d=o jsere Evenaars, en

60: lb: schilpadtshooren

En overmits in't aenwesen van opgemelte Heere

Commissaris Pad= Brugge, mede geresolveert is,

dat de perckbesitters int generaal aen hunne Credi=

teuren niet meer voor jnteresse van Capitalen, die

zij op jnteresse hebben, sullen betaelen dan ½ Rx, soo

is het selve bij affictie van biljetten alomme ter

gewoonelijcke plaetse geaffigeert, en bekent ge=

maeckt.

De nagelboomen die agter ’t hooge Land van Banda

staen, inde respective percken sijn de meestepart

omgehackt, ende geruineert, en sullen de resterende

mede omgevelt werden als het quaet weer van

regen, en wind over is, sullende op de binnekust

van gelijcken geschieden, in soodaniger forme, en

maniere, als u Ed: Ho: agtb ons hebben believen

te bevelen, en aen te schrijven

d’ ordres