closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hun verrigten aldaer.

wesende versogten vande orangkaijen geleijt te

werden na de negorijen Dirckeij, en wadjerij

daer de moort aen d’ onse geschiet is, maer

voorsz orangkaijen verklaerden, dit niet te

derven bestaen, vresende mede gemassakreert

te sullen werden, komende inmiddels daer mede

bij hun den Tolcq Tangera, sijnde een oud man„

en een goet Maleijer, die door de gecommitteer„

dens ondervraegt wesende, off niet hadde hooren

verhalen, dat er twee Hollanders op dit

Eijland waeren om hals gebragt, dienden

daer op van ja, sulx wel te hebben gehoort,

en dat sonder oorsaek moetwilligh aen haer

doot waeren geraekt, ’t welck bij den Ch=n

Mardijker Ernst wierde bevestigt, versogten

dierhalven dat hij Tolcq Tangera alle de

orangkaijen voornamentlijck die van de

Negorien frevonij, en Maij woelij, om dat 'er

vande moorders vrunden woonden bij een

wilde laeten komen, om uijt de selve de naekte

waerheijd beter te kunnen verstaen, dogh de

twee opgemelte Orangkaijen frevonij, en

Naij woelij, door den Tolcq vermelt, ende den

Orangkaij Elias ernstigh daer toe versogt

wesende weijgerden te komen, des bij de Gecom„

mitteerdens geresolveert wierd, den mede=

gevaeren mard=r Jacob Buijs, den Orangkaij

Carbou van Wokam, en meergenoemde

Orangkaij Elias van Maijkor, derwaerts

met een kleene instructie af te senden, die

s avonds